AVÍS LEGAL

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Instal·lacions Olesa, S.L.
 • Nom comercial: Instal·lacions Olesa
 • NIF/CIF: B60597747
 • Adreça: Carrer Barcelona, ​​50, Olesa de Montserrat, 08640
 • Correu electrònic: info@instalacionsolesa.com
 • Activitat: INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ D’AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, FRED INDUSTRIAL, I APARELLS DE PRESSIÓ. LA REALITZACIÓ DE TOTA CLASSE DE TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ COMPLETA D’EDIFICIS RESIDENCIALS, TANT DE NOVA PLANTA COM A AMPLIACIÓ, MODIFICACIÓ, RENOVACIÓ, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ.
 • Inscrita al Registre Mercantil: 27.203 – Foli 0090- Secció General – Foli 113.779B Inscripció 1ª

En aquest espai, l’USUARI podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Instal·lacions Olesa, S.L. . com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals d’ús

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web instalacionsolesa.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, instalacionsolesa.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal instalacionsolesa.com

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Instal·lacions Olesa, S.L. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, instalacionsolesa.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets d’Instal·lacions Olesa, S.L. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Això no obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, Instal·lacions Olesa, S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Instal·lacions Olesa, S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Instal·lacions Olesa, SL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i instal·lacions Olesa, S.L. utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Reclamacions

Instal·lacions Olesa, S.L. informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.

L’Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a instalacionsolesa.com indicant-ne el nom i els cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari/comprador ens podrà notificar la reclamació, bé a través de correu electrònic a: instalacionsolesa.com o bé per correu postal dirigit a: Instal•lacions Olesa, S.L. , Carrer Barcelona, ​​50 Olesa de Montserrat – 08640 el següent formulari de reclamació:

 

A l´atenció de: Instal·lacions Olesa, S.L. .

Carrer Barcelona, ​​50 Olesa de Montserrat – 08640

E-mail: 

El servei/producte:

Adquirit el dia:

Nom de l’usuari:

Domicili de l’usuari:

Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper):

Data:

Motiu de la reclamació:

 

Plataforma de resolució de conflictes

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ instalacionsolesa.com

L’usuari ha de comprometre’s a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ instalacionsolesa.com

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets de propietat intel·lectual legítims per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Instal•lacions Olesa, S.L. indicant:

 • Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació

Enllaços externs

Les pàgines de la web instalacionsolesa.com, proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com:

 • Continguts d’altres blocs
 • Eines
 • Recursos

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir-hi.

Instal·lacions Olesa, S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc web, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica l’usuari.

La informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinats o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Per això recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del lloc web al portal instalacionsolesa.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita d’Instal·lacions Olesa, S.L. L‟establiment de l‟enllaç no implica en cap cas l‟existència de relacions entre Instal·lacions Olesa, S.L. i el propietari del lloc on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part d’Instal·lacions Olesa, S.L. dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i fer consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o altres membres.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com ara domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin demanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal instalacionsolesa.com si us plau dirigiu-vos a info@instalacionsolesa.com

L’ avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 01/04/2022.

De part de l´equip que formem Instal·lacions Olesa, S.L. t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.