POLÍTICA DE PRIVACITAT

Instal·lacions Olesa, S.L. ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Instal·lacions Olesa, S.L.
 • Nom comercial: Instal·lacions Olesa
 • NIF/CIF: B60597747
 • Adreça: Carrer Barcelona, ​​50 Olesa de Montserrat, 08640
 • Correu electrònic: info@instalacionsolesa.com
 • Activitat: INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ D’AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, FRED INDUSTRIAL, I APARELLS DE PRESSIÓ. LA REALITZACIÓ DE TOTA CLASSE DE TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ COMPLETA D’EDIFICIS RESIDENCIALS, TANT DE NOVA PLANTA COM A AMPLIACIÓ, MODIFICACIÓ, RENOVACIÓ, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ.
 • Inscrita al Registre Mercantil: 27.203 – Foli 0090- Secció General – Foli 113.779B Inscripció 1a

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’“Usuaris de la web i subscriptors”. Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, revisarem periòdicament les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com obtenim les dades personals?

Les dades personals que tractem a instalacionsolesa.com procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Comentaris al bloc

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a instalacionsolesa.com estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Instal·lacions Olesa, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, facilita informació de caràcter personal de la qual és responsable Instal•lacions Olesa, S.L. . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com ara la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per instalacionsolesa.com només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privacitat.

A instalacionsolesa.com hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracto la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les dades personals següents: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris d’instalacionsolesa.com . Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors Dinahosting (proveïdor d’Instal·lacions Olesa, S.L.) dins de la UE.
 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de Mailrelay (proveïdor d’Instal·lacions Olesa, S.L.) fora de la UE als EUA. Mailrelay està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació del qual està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
 • Formulari d’alta per a comentaris del bloc: Per comentar les publicacions del bloc instalacionsolesa.com cal que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: Nom, Email, Lloc web. Un cop donat d’alta, l’usuari podrà fer tants comentaris com vulgui i donar resposta sobre els anteriors. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de DinaHosting (proveïdor d’Instal·lacions Olesa, S.L.) dins de la UE.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. instalacionsolesa.com pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials d’instalacionsolesa.com es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions dús, polítiques de privacitat i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari dInstal·lacions Olesa, S.L. Tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis instalacionsolesa.com . Així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb allò establert al reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Instal•lacions Olesa, S.L. amb domicili a Av ciutat de Barcelona 81 2ºB serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Instal·lacions Olesa, S.L. , no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden fer col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es farà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Remàrqueting

La funció de remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagin visitat instalacionsolesa.com anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc ho tornin a fer.

Com a usuari d’instal·lacionsolesa.com t’informo que estem recopilant o podrem recopilar informació per a aquesta funció de remàrqueting a instalacionsolesa.com

La informació que recopilem gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook i les cookies de Google Adwords.

Si no voleu que la vostra informació sigui recopilada per aquestes cookies, podeu inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També podeu inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines del web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari a cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines on estiguin instal·lats.

Facebook Ads (NOMÉS SI REALITZEN PUBLI EN FACE)

A instalacionsolesa.com utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Google Adwords (NOMÉS SI REALITZEN CAMPANYES D’ADWORDS)

A instalacionsolesa.com utilitzem Google Adwords, la plataforma de publicitat d’Adwords, que ens permet crear campanyes i anuncis. Les dades obtingudes a través de Google estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten a la POLÍTICA COMERCIAL

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat.
 • Període a partir de la darrera confirmació d’interès: 1 any.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, instalacionsolesa.com, comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a instalacionsolesa.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de instalacionsolesa.com (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Hosting: DinaHosting., amb domicili a Espanya. Més informació a: dinahosting.com. DinaHosting tracta les dades amb la finalitat de fer els seus serveis de hosting a Instal•lacions Olesa, S.L. .

Plataforma web: WordPress amb domicili als Estats Units. Més informació a: https://es.wordpress.com/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Instal•lacions Olesa, S.L. .

Navegació

En navegar per instal·lacionsolesa.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics
 • Facebook inside

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base dusuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

instalacionsolesa.com es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

instalacionsolesa.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Instal•lacions Olesa, S.L. . sassegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Instal•lacions Olesa, S.L. . per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n Instal•lacions Olesa, S.L. haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a instalacionsolesa.com exonerant Instal·lacions Olesa, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part d’Instal·lacions Olesa, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Instal•lacions Olesa, S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Instal·lacions Olesa, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Instal·lacions Olesa, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, instalacionsolesa.com no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, instalacionsolesa.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 01-04-2022.

De part de l´equip que formem Instal•lacions Olesa, S.L. t’agraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privacitat.